Studio Okakits

[Pack] Set of buttons : Touhou - Ten Desires

6 EUR / En stock.
This listing is for the whole set (7 buttons).
These buttons are 38mm and have a pin on their back.

The set includes :
- Kyouko Kasodani
- Yoshika Miyako
- Seiga Kaku
- Soga no Tojiko
- Mononobe no Futo
- Toyosatomimi no Miko
- Mamizou Futatsuiwa

Art by K-ailisi.